picma.ru | 1joomla.ru

DC 1134 AA

dc-1131-aa
  • Adres, devreye alma sırasında modüle entegre edilmiş anahtar aracılığıyla atanır ve kırmızı LED'in yanıp sönmesiyle onaylanır. - DC1154: Kapalı muhafaza ile anahtar ve LED görünmez - DC1154-AA: LED şeffaf kapaktan yanar - Anahtar, normal çalışma sırasında bir tehlike sinyalini serbest bırakmak için sağlanmıştır (performans kontrolü) - Mesajlar, voltajsız açık veya kapalı kontaklarla gerçekleştirilebilir. Bunlar izlenen sinyal girişine bağlanır